Aktualności


Tablica ogłoszeńW tym miejscu będzie-
my umieszczać informa-
cje dotyczące bieżących
spraw z życia drużyny:
terminy zbiórek, propo-
zycje występów i orga-
nizacji imprez, informa-
cje o podejmowanych
inicjatywach, planowa-
nych wyjazdach itp. Ka-
żdy może tu umieścić
wiadomość, którą chciał-
by przekazać do wszyst-
kich harcerzy.


Najbliższa zbiórka harcerska:
czwartek, 5 grudnia 2019 r.,
godz. 15.00 w sali nr 15 w szkole
.
Proszę o przekazywanie informacji
o zbiórkach także innym harcerzom,
by wszyscy przybyli na spotkanie.Zachęcajcie innych uczniów, by dołączyli
do naszej drużyny. Wszystkich przyjmiemy
z radością i z szeroko otwartymi ramionami.Harmonogram imprez drużyny harcerskiej w Średniej Wsi

Lp.

Tematyka

Termin

1. Inauguracja roku harcerskiego

wrzesień

2. Zlot Hufca Bieszczadzkiego ZHP

październik

3. Obchody Święta Niepodległości

listopad

4. Zabawa andrzejkowa

29 listopada

5. Uroczyste przekazanie Światła Betlejemskiego

grudzień

6. Konkursy bożonarodzeniowe na najpiękniejszą ozdobę choinkową i kartkę świąteczną

grudzień

7. Konkurs recytatorski „Strofy o Ojczyźnie”

luty

8. Festiwal piosenki harcerskiej i zuchowej „Bieszczadzka Nutka”

luty

9. Dzień Myśli Braterskiej

22 lutego

10. Konkursy świąteczne wielkanocne na najpiękniejszą pisankę, kartkę i palmę wielkanocną

marzec

11. Podchody i ognisko harcerskie

maj

12. Zakończenie roku harcerskiego

czerwiec


BKDA HGYCDYSIK PEBDEZKD SKD W OKGTDI 29 UKSTPOGEG P APEZKNKD 18.00 (IYZRZ K PANKSIG, OYGWP K SZRFYR, MLSZTYG K OKPSDNIG).

OP NKM WYPZBR GNEYZDJIPWD OYZRAPTPWGND OYZDZ NGJSTGYSZR ZGSTDO K NPCPWGNKD W SZIPUD.