Pierwsza zbiórka


Nasza pierwsza zbiórka odbyła się w czwartek 6 września 2018 r. Zjawiło się na niej 12 osób z klas od IV do VII. Podczas pierwszej musztry ćwiczyliśmy ustawianie się w szeregu oraz postawę „Baczność!” i „Spocznij!” Zaśpiewaliśmy znaną nam wszystkim piosenkę harcerską „Bieszczadzki rajd”, a potem poznaliśmy nową zabawę „Kareta”. Na koniec podzieliliśmy się na 3 zastępy.